Olej sa neopotrebuje...
len sa znečistí

 

Čo dokážeme!

O našej
spoločnosti

Spoločnosť ECOFIL, spol. s r.o. Michalovce bola založená v roku 1991.

Od svojho vzniku sa spoločnosť ECOFIL® kreovala ako výrobca filtračných technológií, filtračných zariadení a filtračných vložiek. Do výrobného programu spoločnosti ECOFIL® sa vždy aplikovali a aplikujú najnovšie poznatky a trendy v oblasti filtrácie olejov a priemyselných kvapalín.

Viac o našej spoločnosti
33

rokov skúsenosti

Filtračné vložky

Filtračná vložka je najdôležitejším prvkom filtračného systému. Filtračné vložky s jednom procese odstraňujú pevné nečistoty + vodu + mäkké kaly (úsady, živice, laky).

Viac informácií

Filtračné telesá

Filtračné telesá ECOFIL® sú vyrobené z hliníka. Filtračné telesá majú práškovú povrchovú úpravu proti korózii.
 

Viac informácií

Filtračné zariadenia

Filtračné zariadenia ECOFIL® sú zostavené z prvotriednych zahraničných i tuzemských častí a podskupín, zmontované a dôkladne vyskúšané vo výrobnom podniku.

Viac informácií

Neuron® - monitoring filtrácie

Filtračný proces je nevyhnutné monitorovať, aby bola zabezpečená kvalita a efektivita filtrácie. Pri filtrácii monitorujeme obsah mechanických častíc vyjadrenou normou NAS1638 a ISO4406.
 

Viac informácií

Tribodiagnostika
analýzy priemyselných olejov

ECOFIL® štandardne ponúka zákazníkom fyzikálno-chemické analýzy priemyselných olejov a kvapalín. Fyzikálno-chemické analýzy sa vykonávajú na certifikovaných a kalibrovaných zariadeniach.

Viac informácií

Regenerácia transformátorových olejov

Regenerácia elektroizolačného (transfor- mátorového) oleja prostredníctvom filtračných zariadení ECOFIL® zregeneruje elektroizolačné oleje do pôvodného stavu
 

Viac informácií

ECOFIL® obtoková filtrácia
(by-pass, off-line)

Olej sa neopotrebuje... len sa znečistí

Priemyselné oleje a kvapaliny sú kľúčovou súčasťou mnohých výrobných a prevádzkových procesov. Ich čistota a kvalita ošetrovania sú kľúčovými faktormi, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť a životnosť priemyselných zariadení. Jedným z efektívnych spôsobov zlepšenia kvality priemyselných olejov a kvapalín je použitie ECOFIL® obtokových filtračných technológií (zapojenie by-pass, off-line) pre ich ošetrovanie a filtrovanie.

Viac informácií
filtracny-princip