O spoločnosti ECOFIL®

Spoločnosť ECOFIL, spol. s r.o. Michalovce bola založená v roku 1991.

Od svojho vzniku sa spoločnosť ECOFIL® kreovala ako výrobca filtračných technológií, filtračných zariadení a filtračných vložiek. Do výrobného programu spoločnosti ECOFIL® sa vždy aplikovali a aplikujú najnovšie poznatky a trendy v oblasti filtrácie olejov a priemyselných kvapalín.

ECOFIL® má najmodernejšie výrobné a vývojové zariadenia a technológie. ECOFIL® vyrába filtračné technológie podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov.

Základný program spoločnosti ECOFIL® je výroba olejových filtrov a filtračných zariadení pre priemyselnú výrobu, obchodná činnosť v oblasti olejových filtrov a hydraulických prvkov určených na priemyselnú výrobu, poradenstvo v odbore filtrácia oleja a nehorľavých kvapalín, filtrácia nafty a s tým spojené nakladanie s nebezpečným odpadom, veľkoobchod a maloobchod v oblasti laboratórnych prístrojov a príslušenstva, analýzy olejov a ich vyhodnotenia. ECOFIL® ponúka prenájom filtračných zariadení ad-hoc zákazníkom, čím sa priamo podieľa aj na znižovaní objemu nebezpečného odpadu.

Spoločnosti ECOFIL® má certifikovaný systém riadenia kvality ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a 45001:2018. Všetky výrobky majú inšpekčné certifikáty a osvedčenia Technickej inšpekcie Slovenskej republiky - TI SR - CEOC s medzinárodnou platnosťou. Produkcia ECOFIL-u sa vyváža do 56 krajín sveta. O spokojnosť a najvyššiu kvalitu výrobkov a služieb sa stará skúsený kolektív pracovníkov spoločnosti ECOFIL® a jeho externí spolupracovníci.

Certifikáty a osvedčenia
O nas
33

rokov skúsenosti

iso