Filtračné telesá ECOFIL®

Filtračné telesá ECOFIL® sú vyrobené z hliníka. Filtračné telesá majú práškovú povrchovú úpravu proti korózii. Filtračné telesá ECOFIL® sú zostavené z prvotriednych zahraničných i tuzemských častí a podskupín, zmontované a dôkladne vyskúšané vo výrobnom podniku. Držiaky filtračných telies sú zostavený z plechových dielov, ktoré sú vypálené laserom a tvarované modernými CNC zariadeniami. Filtračné telesá sú vybavené oceľovým upevňovacím držiakom pre hladké upevnenie na horizontálne aj vertikálne povrchy. Držiaky filtračných telies sú zmontované skrutkami.

Typy filtračných telies

Séria T - nízky tlak
Séria H - vysoký tlak
Špeciálne filtračné telesá

Filtracne telesa
33

rokov skúsenosti

Filtracne telesa
Filtračné telesá
série T - nízky tlak

Filtračné telesá ECOFIL® T-série sú určené na filtráciu olejov, palív na báze nafty a priemyselných kvapalín v hydraulických systémoch výrobných zariadení a v spaľovacích motoroch pri nízkom tlaku. Filtračné telesá ECOFIL® T-série sú vyrábané v troch veľkostiach podľa objemu filtrovanej olejovej nádrže. Filtračné telesá ECOFIL® T-série sú testované a schválené pre pracovné tlaky do 8 bar. Potrebný redukovaný prietok oleja pre zaistenie mikrofiltrácie (max. 3 l/min pre T 35) sa dosahuje otvorom na strane výstupu filtračného telesa a prirodzeným vnútorným odporom vložky filtra. Následkom je ovplyvnenie tlaku oleja. Dve nepriepustné hrany na dne filtračného lôžka zabraňujú, aby sa ani malé množstvo oleja nevyhlo filtrácii. Filtračné telesá sú vybavené oceľovým upevňovacím držiakom pre hladké upevnenie na horizontálne aj vertikálne povrchy.

Produkty série T a ich špecifikácia

Filtračné teleso T10
Filtračné teleso T20
Filtračné teleso T35

 

Filtracne telesa
Filtračné telesá
série H - vysoký tlak

Filtračné telesá ECOFIL® H-série sú určené na filtráciu olejov, palív na báze nafty a priemyselných kvapalín v hydraulických systémoch výrobných zariadení a v spaľovacích motoroch pri vysokom tlaku. Filtračné telesá ECOFIL H – série sú je testované a schválené pre pracovné tlaky do 315 bar a sú v súlade s predpismi EÚ. Filtračné telesá ECOFIL® H-série sú inštalované do obtoku (by-pass) hlavného hydraulického obvodu s prevádzkovým tlakom medzi 8 a 315 bar. Filtračné telesá ECOFIL® H-série sú vybavené upevňovacou konzolou pre pripevnenie na vertikálnu alebo horizontálnu plochu. Filtračné telesá ECOFIL® H-série sú vybavené ventilom regulácie prietoku, aby sa získali podmienky pre hĺbkovú mikrofiltráciu (konštantný nízky tlak a konštantný prietok). Zabudovaný poistný ventil znemožňuje nárastu tlaku.

Poistný ventil sa otvorí pri tlaku nad 6 bar a olej prúdi priamo do vratnej vetvy bez prechodu cez filtračnú vložku. Tlakomer indikuje potrebu výmeny vložky ako nárast tlaku, spôsobeného nasýtením filtračnej vložky nečistotami. Tlakomer je nevyhnutý na nastavenie správnej polohy uzatváracieho ventilu, ktorý je umiestnený na vstupe do telesa filtra za účelom nastavenia max. tlaku vo filtračnom telese.

Produkty série H a ich špecifikácia

Filtračné teleso H10
Filtračné teleso H20
Filtračné teleso H35

 

Filtracne telesa
Filtračné telesá ECOFIL® T 40 LONG

Filtračné telesá ECOFIL® T 40 LONG sú určené na filtráciu olejov, palív na báze nafty a priemyselných kvapalín v hydraulických systémoch výrobných zariadení a v spaľovacích motoroch pri nízkom tlaku. Filtračné telesá ECOFIL® T 40 LONG sú testované a schválené pre pracovné tlaky do 8 bar. Filtračné telesá sú vybavené oceľovým upevňovacím držiakom pre hladké upevnenie na horizontálne povrchy.

Filtračné telesá ECOFIL® T 40 LONG a ich špecifikácia

Datasheet

Filtracne telesa
Filtračné telesá ECOFIL® ECOMIL

Filtračné telesá ECOMIL sú určené na jemnú filtráciu rezných, brúsnych, hydraulických, mazacích, chladiacich i prípadne iných druhov olejov pomocou alternatívnych typov filtračných elementov (sviečok) pri vysokom prietoku.

Produkty série ECOMIL a ich špecifikácia

Sviečkový filter (ECOMIL)

Špeciálne filtračné telesá ECOFIL® ECOMIL

 

Filtracne telesa
Špeciálne filtračné telesá
série C

Filtračné telesá C – série sú určené na filtráciu vysokotlakových chladiacich kompresorových systémov. Filtračné telesá C – série má povrchovú úpravu, ktorá ho výborne chráni proti korózii v najťažších pracovných podmienkach. Filtračné telesá C – série sú konštruované tak aby sa zabránilo priesakom freónov a amoniaku z chladiaceho obvodu.

Produkty série C a ich špecifikácia

Filtračné teleso C30
Filtračné teleso C35