ECOFIL® obtoková filtrácia (by-pass, off-line)

Priemyselné oleje a kvapaliny sú kľúčovou súčasťou mnohých výrobných a prevádzkových procesov. Ich čistota a kvalita ošetrovania sú kľúčovými faktormi, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť a životnosť priemyselných zariadení. Jedným z efektívnych spôsobov zlepšenia kvality priemyselných olejov a kvapalín je použitie ECOFIL® obtokových filtračných technológií (zapojenie by-pass, off-line) pre ich ošetrovanie a filtrovanie.

Ako fungujú ECOFIL® obtokové filtračné technológie (zapojenie by-pass, off-line)?

Obtokový filtračný systém (by-pass, off-line) je samostatný filtrujúci systém, ktorý umožňuje separátne filtrovať priemyselné oleje a kvapaliny mimo hlavného obehu. To znamená, že olej alebo kvapalina je odčerpaná z prevádzkového systému, filtrovaná (ošetrovaná) cez samostatný filter s filtračnou vložkou a potom je vrátená späť do systému. Tento proces umožňuje dôkladnejšiu a efektívnejšiu filtráciu, pričom neovplyvňuje bežnú prevádzku zariadení.

O nas

Výhody ECOFIL® obtokových filtračných technológií (by-pass, off-line)

 • odstránenie pevných nečistôt, vody a mäkkých kalov (živice) naraz počas filtrácie
 • odstránenie kontaminantov: kovových, nekovových častíc
 • dosiahnutie triedy čistoty ISO 4406: 13/11/8, NAS 1638: 2
 • odstránenie „veľkej voľnej vody“ napr. 3000 ppm až na hodnoty 50 ppm
 • odstránenie viazanej vody napr. v transformátorových olejoch až na 1 ppm (1 mg/lit. H2O)
 • odstránenie mäkkých kalov (úsad a živíc)
 • zníženie TAN až na hodnoty 0,001 mgKOH/g
 • odplynenie oleja
 • doživotné olejové náplne technologických zariadení
 • niekoľkonásobné predĺženie intervalu výmeny motorového oleja
 • predĺženie životnosti plnoprietokových filtrov: väčšina kontaminantov je zachytená obtokovým filtrom (vložkou), čím sa zabraňuje nasýteniu plnoprietokového filtra
 • dôležitá redukcia opotrebenia: zachytenie pevných kontaminantov zabraňuje "pieskovaciemu" efektu týchto častíc na komponenty stroja alebo zalepeniu mäkkými kalmi
 • zabránenie poškodeniu: zablokovanie dynamických vôli v komponentoch zariadení
 • predĺženie životnosti stroja: redukcia opotrebenia predlžuje životnosť stroja
 • výrazné zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti strojných zariadení
 • redukcia nákladov na opravy
 • ekonomický prínos
 • ochrana životného prostredia: preventívna údržba a predĺženie životnosti oleja zabraňuje znečisteniu prírodných zdrojov
 • automatická archivácia priebehu a výsledkov filtrácie pre audítorské spoločnosti a preukázanie trvalo udržateľného rozvoja podniku
 • autonómne riadenie filtračného procesu

Implementácia ECOFIL® obtokového filtračného systému (by-pass, off-line)

1. Inštalácia filtračného systému: Začiatkom procesu je inštalácia samostatného filtračného systému vedľa existujúceho prevádzkového systému.
2. Pripojenie k priemyselnému zariadeniu: ECOFIL® filtračný systém je pripojený k olejovej vani alebo k obehovému systému oleja a zabezpečuje jeho nepretržitý tok cez samostatné filtre s osadenými filtračnými vložkami.
3. Odstránenie kontaminantov: Filtračným procesom odstraňujeme pevné nečistoty, vodu a mäkké kaly (úsady, živice) naraz počas filtrácie.
4. Nastavenie a overovanie filtračných parametrov: Parametre filtračného procesu, ako napríklad tlak a prietok, sú nastavené tak, aby zabezpečili maximálnu účinnosť filtrácie.
5. Monitorovanie a údržba: ECOFIL® filtračný systém je pravidelne monitorovaný samostatným systémom NEURON®, aby sa zabezpečila jeho spoľahlivá prevádzka a maximálne možné výsledky filtračného procesu.

ECOFIL® filtrácia priemyselných olejov a kvapalín obtokovým systémom (by-pass, off-line) je významným krokom smerom k zlepšeniu spoľahlivosti, účinnosti a životnosti priemyselných zariadení. Tento inovatívny prístup k čisteniu oleja a kvapalín poskytuje užívateľom možnosť dosiahnuť bezkonkurenčné výsledky v ich výrobných a prevádzkových procesoch.