Filtračné zariadenia Ecofil

Filtračné zariadenia ECOFIL sú zostavené z prvotriednych zahraničných i tuzemských častí a podskupín, zmontované a dôkladne vyskúšané vo výrobnom podniku. Všetky časti filtračných zariadení ECOFIL sú povrchovo upravené.
Rám zariadení je zostavený z plechových dielov, ktoré sú vypálené laserom a tvarované modernými CNC zariadeniami. Rámy zariadení sú zmontované skrutkami. Vaňa zariadení je vodotesná, aby sa zabránilo náhodnému úniku oleja. Všetky časti rámu, vrátane filtračných nádob, sú ošetrené práškovou farbou odolnou voči olejom. Hydraulické komponenty sú chránené zinkovým povlakom. Filtračné zariadenia ECOFIL sú osadené hliníkovými filtračnými telesami a vybavené čerpadlom s el. motorom, čo umožňuje filtráciu oleja nezávisle od hydraulických a mazacích systémov bez využitia prevádzkového tlaku výrobného zariadenia (by-pass, off-line). Filtračná kapacita filtračných zariadení rastie s počtom inštalovaných filtračných telies. Filtračné zariadenia ECOFIL sú v stabilnej alebo mobilnej verzii.
Filtračné zariadenia môžu byť vybavené monitoringom filtrácie NEURON (link na stránku Monitoringu), ktoré monitoruje základné tribologické parametre filtrácie: obsah vody na vstupe a výstupe oleja, obsah mechanických nečistôt (NAS1638, ISO4406), teploty, obsah mäkkých kalov (úsad, živíc, lakov), prierazné napätie transformátorového, farbu oleja a vlhkosť celulózy vinutia transformátora. Hodnoty tlaku a vákua sa monitorujú pomocou mechanických tlakomerov. Filtračné zariadenia sú chránené pred vysokým tlakom pomocou mechanických poistných ventilov.
Filtračné zariadenia ECOFIL sú určené na filtráciu vo vedľajšom prúde (by-pass) alebo off-line všetkých druhov olejov a priemyselných kvapalín na výrobných zariadeniach bez prerušenia hlavného technologického procesu.
Účinnosť filtrácie je závislá od typu inštalovanej filtračnej vložky, ale zvyčajne je účinná na 99,998%, filtračná schopnosť ≥1 µm. Schopnosť zachytávať pevné častice, vodu a mäkké kaly (živice, úsady, laky) v jednom prietoku vo výraznej miere zvyšuje životnosť filtrovaného oleja a zároveň aj plnoprietokových inštalovaných filtrov, hydraulických a mechanických prvkov výrobného zariadenia.

Filtracne telesa
Filtracne telesa

Filtračné zariadenia rady SN

Filtračné zariadenia ECOFIL série SN sa skladajú z určitého počtu hliníkových filtračných telies T35, vybavených čerpadlom a motorom, čo umožňuje čistenie oleja nezávisle od hydraulických, automobilových alebo mazacích systémov bez použitia prevádzkového tlaku. SN - séria je štandardne zabudovaná do oceľového rámu v prenostnej alebo mobilnej verzii. Filtračná kapacita filtračných systémov s SN - sériou lokálne rastie s počtom inštalovaných filtračných telies.

Produkty rady SN a ich špecifikácia

Filtracne telesa

Filtračné zariadenia rada ONW

Regeneračné a filtračné zariadenia ECOFIL série ONW sú navrhnuté na vákuové odstránenie voľnej a viazanej vody až na úroveň ≤ 2 pmm. Zároveň počas technologického procesu sú odstránené pevné nečistoty, mäkké kaly a úsady. Vo vákuovej komore sú degassingom odstránené všetky plyny rozpustené v oleji. Séria ONW je navrhnutá aj na regeneráciu oleja. Regenerácia olejov sa vykonávaná len použitím regeneračnej vložky TAN bez náročnej úpravy filtračných telies. Séria ONW je plne počítačovo ovládaná s on-line dohľadom. Do série ONW je aplikovaný monitoring filtrácie a regenerácie NEURON® oms. Séria ONW je navrhnutá do najnáročnejších prevádzkových podmienok.

Produkty rady ONW

ONW Degassing Small Volume Oil

Image
 

ONW Regeneration Housings

Image
 

ONW Reneration TAN Elements

Image
 

ONW Vacuum Separator

Image
 

ONW Vacuum Separator Front

Image
 

ONW Vacuum chamber

Image
 

Špeciálne zariadenia

ON240 model35

Image
 

SN Candle Filter

Image
 

SN RUDLA ECOTOWER

Image
 

SN RUDLA SpinON

Image
 

SN SpinON

Image
 

SN XL SpinON

Image
 

SN020 Wall Mounting

Image
 

SN030 Spinea

Image
 

SN060 CCTPA

Image
 

SN060 RUDLA with NEURON 1

Image
 

SN060 Trafo Regener Reinhausen

Image
 

SN070 CC Spinea

Image
 

SN120 model 2xECOMIL RFS4 AP-28

Image
 

SN120 with Air pump

Image
 

SN120H Quenching oil

Image
 

SN180 ECO Motor Regeneration

Image
 

SN180H Heating oil 180oC

Image
 

SN360 Heater

Image
 

SN360 PUMP PZ36

Image
 

SN360 T40 RF

Image
 

Signalization

Image