Filtračné vložky

Filtračná vložka je najdôležitejším prvkom filtračného systému. Filtračné vložky s jednom procese odstraňujú pevné nečistoty + vodu + mäkké kaly (úsady, živice, laky).  Filtračné vložky sú vyrobené, podľa typu ošetrovanej kvapaliny. Pre priemyselné kvapaliny na báze ropných produktov sú filtračné vložky vyrobené zo špeciálnej celulózy vyrobenej podľa špeciálneho receptu. Celulóza je navinutá na dutinku na navíjacích zariadeniach riadených počítačom. Návin celulózy, ktorý zaisťuje presné zachytávanie kontaminantov, je prispôsobený špeciálne pre jednotlivé typy filtračných vložiek. Spodná časť filtračnej vložky je zalisovaná do spevňujúceho papierového kruhu tak, aby mala vyššiu hustotu ako horná časť. Táto konštrukcia zaručuje postupné zachytávanie kontaminantov. Rozmerovo väčšie kontaminanty sú zachytávané v hornej časti a rozmerovo menšie až do 1µm  v dolnej časti filtračnej vložky. Tvrdý papierový kruh zvyšuje presnosť filtrácie a zabraňuje deformácii filtračnej vložky. Netkaná textília je zalisovaná na dne filtračnej vložky a zabraňuje zachyteným kontaminantom k opätovnému prieniku do systému. Pre jednoduchšie vytiahnutie vložky z telesa filtra každá filtračná vložka obsahuje vyťahovacie pásky.

Pre priemyselné kvapaliny na báze voda-glykol sú filtračné vložky typu WG, SWG vyrobené zo syntetických netkaných textílii (PP) a neabsorbujú vodu, len pevné kontaminanty.

Pre vysokú kontamináciu oleja vodou a havarijné stavy sú určené vložky WE (požierač vody.)

Výsledkom špeciálne vyvinutej konštrukcie filtračných vložiek je vysoko presná a účinná filtrácia. Filtračné vložky odstraňujú veľmi veľké množstvo pevných kontaminantov kovového a nekovového pôvodu a vodu bez poškodenia, zmeny alebo odstránenia všeobecných vlastností oleja. Filtračné vložky nezachytávajú a neodstraňujú aditíva a prísady z oleja!!! Výsledkom filtrácie ECOFIL je, že olej ostáva čistý a bez poškodenia.

Filtracne telesa
33

rokov skúsenosti

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ HH

Typ HH je určený na super jemnú filtráciu a ošetrovanie olejov z dôrazom na odstránenie mäkkých kalov, úsad, lakov, živíc a pevných častíc. Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva pevné častice od veľkosti 1µm. Filtračná vložka je špeciálne skonštruovaná na odstraňovanie mäkkých kalov, úsad a živíc až na hodnotu MPC ΔE ≥ 1 a triedu čistoty NAS1638 3, ISO4406 14/12/9. Filtračná vložka HH je určená na ošetrovanie olejov v systémoch so servoventilami a citlivé laboratórne prístroje.

Filtračné vložky typ HH - špecifikácia

Datasheet SK

Filtracne telesa
Filtračné vložky rady H

Typ H je určený na jemnú filtráciu a ošetrovanie olejov z dôrazom na odstránenie mäkkých kalov, úsad, lakov, živíc a pevných častíc. Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva vodu a pevné častice od veľkosti 3µm. Filtračná vložka je špeciálne skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 4, ISO4406 15/13/10. Filtračná vložka H je určená na ošetrovanie olejov v systémoch s proporcionálnymi ventilami a servoventilami.

Filtračné vložky typ H - špecifikácia

Datasheet SK

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ T

Typ T je určený na štandardnú filtráciu a ošetrovanie olejov z dôrazom na odstránenie pevných častíc a vody. Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva vodu a pevné častice od veľkosti 5µm. Filtračná vložka je skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 7, ISO4406 18/16/13. Filtračná vložka T je určená na ošetrovanie olejov v strednotlakových systémoch, turbínach, so zubovými čerpadlami, automatické prevodovky, atď..

Filtračné vložky typ T - špecifikácia

Datasheet SK

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ WE

Typ WE (požierač vody) je určený na filtráciu a ošetrovanie olejov z dôrazom na odstránenie veľkej voľnej vody. Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva vodu a pevné častice od veľkosti 10µm. Filtračná vložka je skonštruovaná na odstraňovanie voľnej vody na úroveň 300 ppm (300gm/lit.) a pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 8-9, ISO4406 19/17/14. Filtračná vložka WE je určená na ošetrovanie olejov v nenáročných tlakových systémoch.

Filtračné vložky typ WE - špecifikácia

Datasheet SK

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ GB

Typ GB (gerabox, prevodovka) je určený na filtráciu a ošetrovanie vysokoviskóznych olejov do 1000 cSt (mm2/s). Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva vodu a pevné častice od veľkosti 8 µm. Filtračná vložka je skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 8-9, ISO4406 19/17/14. Filtračná vložka GB je určená na ošetrovanie vysokoviskóznych olejov v prevodovkách a nenáročných tlakových systémoch.

Filtračné vložky typ GB - špecifikácia

Datasheet SK

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ TRAFO

Typ TRAFO je určený na filtráciu a ošetrovanie izolačných (transformátorových) olejov. Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva voľnú a viazanú vodu a pevné častice od veľkosti 1 µm. Filtračná vložka je skonštruovaná na odstraňovanie voľnej a viazanej vody na úroveň 1 ppm (1gm/lit.) a pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 3, ISO4406 14/12/9. Po ošetrení vložkou TRAFO izolačný olej dosahuje prierazné napätie ≥ 70 kV/2,5mm. Filtračná vložka TRAFO je určená na ošetrovanie olejov v elektrotechnických systémoch s izolačnými olejmi.

Filtračné vložky typ TRAFO - špecifikácia

Datasheet SK

Filtračné vložky typ TRAFO

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ WG

Typ WG (voda glykol) je určený na filtráciu a ošetrovanie priemyselných kvapalín na báze voda-glykol. Filtračná vložka WG je vyrobená z polypropylénu (PP) navinutým na celulózovej dutinke a je zalisovaná v spevňovacom kruhu z celulózy. Filtračná vložka odstraňuje pevné častice od veľkosti 5µm. Filtračná vložka je skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 8-9, ISO4406 19/17/14. Filtračná vložka WG je určená na ošetrovanie priemyselných kvapalín v nenáročných tlakových systémoch.

Filtračné vložky typ WG - špecifikácia

Datasheet SK

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ SWG

Typ SWG (voda glykol) je určený na filtráciu a ošetrovanie priemyselných kvapalín na báze voda-glykol. Filtračná vložka WG je vyrobená z komplet z polypropylénu (PP). Filtračná vložka odstraňuje pevné častice od veľkosti 10µm. Filtračná vložka je skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 8-9, ISO4406 19/17/14. Filtračná vložka SWG je určená na ošetrovanie priemyselných kvapalín v nenáročných tlakových systémoch.

Filtračné vložky typ SWG - špecifikácia

Datasheet SK

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ TAN

Typ TAN je určený na regeneráciu izolačných (transformátorových) olejov. Regeneračná vložka odstraňuje a zachytáva produkty oxidácie a starnutia oleja, DBDS a pevné častice od veľkosti 3 µm. Regeneračná vložka je skonštruovaná na kompletnú regeneráciu izolačných (transformátorových) olej pri teplote od 8-25 oC! Po regenerácii vložkou TAN izolačný olej dosahuje prierazné napätie ≥ 70 kV/2,5mm, IFT (mN/m) ≥ 35, farbu (ISO2049) max. 2,0, DBDS (mg/kg) < 4,5. Regeneračná vložka TAN je určená na regeneráciu olejov v elektrotechnických systémoch s izolačnými olejmi za prevádzky!

Filtračné vložky typ TAN - špecifikácia

Datasheet SK

Filtračné vložky typ TAN

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ Kleenoil

Typ Kleenoil je 100% copy a náhrada do filtračných telies Kleenoil. Typ Kleenoil je určený na štandardnú filtráciu a ošetrovanie olejov, na odstránenie pevných častíc a vody.

Filtračné vložky typ H - špecifikácia

Datasheet SK

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ H351 Triplepass/Doublepass/Singlepass

Typ H Doublepass, H Triplepass je určený na jemnú filtráciu a ošetrovanie olejov z dôrazom na odstránenie mäkkých kalov, úsad, lakov, živíc a častíc. Konštrukcia filtračnej vložky zabezpečuje vysokú účinnosť na jeden prietok, dvojnásobnú alebo trojnásobnú. Typ H Doublepass, H Triplepass vyžaduje použitie rýchloupínacieho nadstavca filtračného telesa. Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva vodu a pevné častice od veľkosti 3µm. Filtračná vložka je špeciálne skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 4, ISO4406 15/13/10. Filtračná vložka H Doublepass, H Triplepass je určená na ošetrovanie olejov v systémoch s proporcionálnymi ventilami a servoventilami.

Filtračné vložky typ H351 Triplepass/Doublepass/Singlepass - špecifikácia

Datasheet SK

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ T401 Long

Typ T401 LONG je určený na veľkokapacitnú štandardnú filtráciu a ošetrovanie olejov z dôrazom na odstránenie pevných častíc a vody. Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva vodu a pevné častice od veľkosti 5µm. Filtračná vložka je skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 7, ISO4406 18/16/13. Filtračná vložka T401 LONG je určená na veľkokapacitné ošetrovanie olejov v strednotlakových systémoch, turbínach, so zubovými čerpadlami, automatické prevodovky, atď.

Filtračné vložky typ T401 Long - špecifikácia

Datasheet SK

Filtračné vložky typ T401 Long

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ T051 & H051

Typ T051 a H051 je navrhnutý na malo objemové olejové náplne. Typ T051 a H051 je určený jemnú filtráciu a ošetrovanie olejov z dôrazom na odstránenie mäkkých kalov, úsad, lakov, živíc a pevných častíc. Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva vodu a pevné častice od veľkosti 3µm a 5µm. Filtračná vložka je špeciálne skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 6-7, ISO4406 18/16/13. Filtračná vložka T051 a H051 je určená na ošetrovanie olejov v robotických systémoch a maloobjemových olejových náplniach.

Filtračné vložky typ T051 & H051 - špecifikácia

Datasheet SK

Filtračné vložky typ T051 a H051

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ FUEL

Typ FUEL je špeciálne navrhnutý na filtráciu a ošetrovanie palív na báze nafty z dôrazom na odstránenie pevných častíc a vody. Filtračná vložka odstraňuje a zachytáva vodu a pevné častice od veľkosti 5µm. Filtračná vložka je skonštruovaná na odstraňovanie pevných častíc na triedu čistoty NAS1638 7, ISO4406 18/16/13.

Filtračné vložky typ FUEL - špecifikácia

Datasheet SK

Filtračné vložky typ FUEL

Filtracne telesa
Filtračné vložky typ Triple R

Typ Triple R  je 100% copy a náhrada do filtračných telies Triple R. Typ Triple R je určený na štandardnú filtráciu a  ošetrovanie olejov, na odstránenie  pevných častíc a vody.

Filtračné vložky typ Triple R - špecifikácia

Datasheet SK