NEURON® oms
online monitoring system

Filtračný proces je nevyhnutné monitorovať, aby bola zabezpečená kvalita a efektivita filtrácie. Pri filtrácii monitorujeme obsah mechanických častíc vyjadrenou normou NAS1638 a ISO4406, obsah vody v jednotkách ppm alebo %, obsah mäkkých kalov MPC ΔE, prierazné napätie transformátorového oleja v kV, navlhnutia celulózovej izolácie transformátora v %, farbu oleja 0-8 ASTM D1500, teplotu oleja a tlak systému.
Sledovanie a vyhodnocovanie vyššie uvedených parametrov nám umožňuje presné riadenie procesu a priebehu filtrácie. Hlavne dosiahnutie stanovených finálnych parametrov kvality oleja, včasnú výmenu filtračných vložiek, dlhodobú archiváciu nameraných hodnôt, zasielanie výstrah pri abnormálnych hodnotách a pod.. Monitorované parametre môžu byť vizualizované on-line na všetkých operačných systémoch a platformách (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) prostredníctvom smartphonov a webových prehliadačov (Edge, Mozilla, Opera, Chrome, Safari a pod.).
Sluzby

Časový priebeh filtrácie je vizualizovaný numericky, prostredníctvom grafov a je personalizovaný podľa požiadaviek užívateľa. Samozrejmosťou je archivácia dát na území EÚ podľa požiadaviek GDPR.

Zhromažďovanie dát z monitoringu filtrácie umožňujú ďalší vývoj autonómnych riadiacich systémov filtrácie s využitím umelej inteligencie.  Prostredníctvom neurónových sietí a strojového učenia už prebieha vývoj monitoringu filtrácie pre autonómne rozhodovanie filtračného zariadenia, ktoré sú poháňané vysoko úspornými Eco BLDC motormi (spotreba 7-14W). 

Benefity monitoringu filtračného a regeneračného procesu

Monitoring filtračného a regeneračného procesu NEURON® sú vyhodnotenie okamžitých meraných hodnôt filtrácie, vizualizácia monitorovaných dát, kontrola procesu filtrácie a obsluhy filtračných zariadení, flexibilita pri organizovaní filtrácie olejových náplní, archivácia nameraných dát, z možnosťou spätnej kontroly, autonómne rozhodovanie filtračného zariadenia, úspora el. energie, úspora času, úspora nákladov na filtračné vložky, úspora nákladov na obsluhu, on-line monitoring cez smartphone + PC a zasielanie výstrah (email, whatsapp, messenger, atď.).