Our certificates

Image

Certifikát - technik diagnostik tribodiagnostik

kategória 2
Image

ISO certifikáty

ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018
Image

Certifikát přezkoušení typu

FTZU 17 ATEX 0009X
Image

Certifikát

Enviromentálne zodpovedný výrobca
Image

Inšpekčný certifikát o skúške bezpečnosti technického zariadenia

O skúške bezpečnosti technického zariadenia
Image

Certifikát

Výrobca obalov
Image

Rozhodnutie

O autorizácii na činnosť R9
Image

Osvedčenie

O odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť
Image

Súhlas

Na prepravu nebezpečných odpadov
Image

Súhlas

Na skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami
Image

Súhlas

Na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
Image

Súhlas

Na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia