Filtrácia filtračnými zariadeniami má niekoľko výhod:

 • Z dôvodu neprítomnosti spaľovania a udržiavaním čistoty oleja na veľmi vysokom stupni sa výmeny oleja stávajú nepotrebnými. Absorbciou viac ako 90 % všetkých kontaminantov, ako sú kovové častice, piesok a prach, hydraulická kvapalina, ktorá je v porovnaní s hydraulickým olejom veľmi drahá, ostáva čistá a udržuje si schopnosť plnenia svojej funkcie. Preto nemusí byť vypúšťaná a má skoro nekonečnú životnosť. 
 • Väčšina kontaminantov je zachytených obtokovým filtrom, čím sa zabraňuje nasýteniu plno-prietokového filtra. Preto filtre nemusia byť menené tak často.
 • Zachytenie časticových kontaminantov zabraňuje vplyvu týchto častíc na komponenty stroja. Normálne opotrebenie sa redukuje na absolútne minimum. Predchádza sa výmene náhradných dielov pre čerpadlá, motory, piesty, valce atď. 
 • Redukcia opotrebenia predlžuje životnosť komponentov aj celého stroja.
 • Redukcia nákladov na opravy

Filtračné inštalácie ECOFIL série SN sa skladajú z určitého počtu hliníkových filtračných telies T35, vybavených čerpadlom a motorom, čo umožňuje čistenie oleja nezávisle od hydraulických, automobilových alebo mazacích systémov bez použitia prevádzkového tlaku. SN - séria je štandardne zabudovaná do oceľového rámu v prenostnej alebo mobilnej verzii. Filtračná kapacita filtračných systémov s SN - sériou lokálne rastie s počtom inštalovaných filtračných telies.

Objem olejovej nádrže max. 1000 litrov
El. motor 0,25 kW alebo 0,37 kW
Normálny prietok 3 litre / min.
Max. tlak 8 Bar
Objem olejovej nádrže max. 2000 litrov
El. motor 0,37 kW
Normálny prietok 6 litrov / min.
Max. tlak 8 Bar
Objem olejovej nádrže max. 1000 litrov
El. motor 0,25 kW
Ohrev 250 W
Normálny prietok 3 litre / min.
Max. tlak 8 Bar
Objem olejovej nádrže max. 4000 litrov
El. motor 0,55kW alebo 0,75 kW
Normálny prietok 12 litrov / min.
Max. tlak 8 Bar
Objem olejovej nádrže max. 4500 litrov
El. motor 0,75 kW
Normálny prietok 18 litrov / min.
Max. tlak 8 Bar
Objem olejovej nádrže max. 5000 litrov
El. motor 1,0 kW
Normálny prietok 24 litrov / min.
Max. tlak 8 Bar
Objem olejovej nádrže max. 7000 litrov
El. motor 1,1 kW
Normálny prietok 30 litrov / min.
Max. tlak 8 Bar
Zariadenia rady ONW obsahujú vákuový systém, ktorý slúži na separáciu vody z oleja odprarovaním.
Objem olejovej nádrže max. 3000 litrov
Celkový inštalovaný príkon 11,5 kW
Normálny prietok 1,8 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar
Objem olejovej nádrže max. 3000 litrov
Celkový inštalovaný príkon 18 kW
Normálny prietok - nastaviteľný 500 - 2500 l/h
Max. tlak 8 Bar
Objem olejovej nádrže max. 5000 litrov
Celkový inštalovaný príkon 20 kW
Prietok - nastaviteľný 500 - 3600 l/h
Max. tlak 8 Bar

 

Počet filtračných jednotiek T35 2 ks
Normálny prietok 6 l/min. (pri 40°C a 7cSt)
Počet filtračných jednotiek T35 4 ks
Normálny prietok 15 l/min. (pri 40°C a 7cSt)
Počet filtračných jednotiek T35 2 ks
Normálny prietok 6 l/min. (pri 40°C a 46cSt)
Počet filtračných jednotiek T35 4 ks
Normálny prietok 11 l/min. (pri 40°C a 46cSt)
Počet filtračných jednotiek T35 6 ks
Normálny prietok 16 l/min. (pri 40°C a 46cSt)
Počet filtračných jednotiek T35 8 ks
Normálny prietok 22 l/min. (pri 40°C a 46cSt)

Ohrev hydraulickej kvapaliny pri preplachu, filtrácii a prečerpávaní

Objem olejovej nádrže max. 1500 litrov
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Ohrev 4x 2,5 kW
Normálny prietok 20 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia prevádzkových kvapalín

Extra výbava:

 • Duplikované filtračné telesá
 • Laserové snímanie častíc
 • Digitálne meranie obsahu vody v oleji v p.p.m.
 • Prietokomer
Objem olejovej nádrže max. 10 000 litrov
El. motor 5,5 kW
Ohrev 4x2,5kW
Normálny prietok 60 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia prevádzkových kvapalín. Filtračné zariadenie je zakrytované

Objem olejovej nádrže max. 10 000 litrov
El. motor 1,1 kW
Normálny prietok 25 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Filtrácia kaliacich a teplonosných olejov do teploty 160°C

Extra výbava: Rukávový filter

Objem olejovej nádrže max. 4 000 litrov
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Normálny prietok 20 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Rýchle prečerpávanie olejov zo sudov alebo nádrži s nominálnou filtráciou.

Objem olejovej nádrže max. 3000 litrov
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Normálny prietok 34 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia prevádzkových kvapalín.

Objem olejovej nádrže max. 4000 litrov
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Normálny prietok 20 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia motorových a hydraulických olejov na mobilných.

Objem olejovej nádrže max. 500 litrov
El. pripojenie 24V DC
Normálny prietok 2 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia motorových a hydraulických olejov na mobilných.

Objem olejovej nádrže max. 500 litrov
El. pripojenie 24V DC
Normálny prietok 3 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Filtrácia hydraulických olejov, kalicich a rezných olejov a emulzií s vyšším prietokom. Neodstraňuje vodu z oleja.

Objem olejovej nádrže max. 4 000 litrov
El. motor 0,75 kW
Normálny prietok 34 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Filtrácia kaliacich, prevodových, silne znečistených hydraulických olejov.

Extra výbava:

 • Ohrev
 • Rukávový filter
Objem olejovej nádrže max. 2 000 litrov
El. motor 0,75 kW
Normálny prietok 6 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Filtrácia rezných a oplachových minerálnych olejov pri brúsení a lapovaní (výroba ložísk).

Extra výbava:

 • Rukávový filter
 • Magnetický filter
 • Sviečkový filter
El. motor 0,75 kW
Normálny prietok 18 lit. / min.
Maximálna teplota oleja 60 °C
Max. prevádz. tlak / skúš. tlak 6 / 8 bar

Jemná mikro filtrácia a preplach prevodoviek robotov v automatickom režime pri zábehu prevodoviek.

Extra výbava: Laserové snímanie častíc

Objem olejovej nádrže max. 1 000 litrov
El. motor 2 x 0,25 kW
Normálny prietok 3 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia a preplach prevodoviek robotov v automatickom režime spojené s presným dávkovaním oleja.

Extra výbava:

 • Laserové snímanie častíc
 • LCD Monitor
Objem olejovej nádrže max. 1 000 litrov
El. motor 0,25 kW
Normálny prietok 3 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia kaliacich a teplonosných olejov do teploty 160°C.

Objem olejovej nádrže max. 4000 litrov
El. motor 0,75kW
Normálny prietok 12 lit/min.
Max. tlak 8 Bar