Výhody obtokovej filtrácie

Na základe následkov kontaminácie oleja na olej samotný a na stroj všeobecne je jasné, že výsledky zodpovedajúceho čistenia, získané inštaláciou obtokového filtračného systému, sú výborné:

  • predĺženie intervalu výmeny oleja: V hydraulických aplikáciách sa výmeny oleja stanú skoro nepotrebnými. 
  • predĺženie životnosti plnoprietokového filtra: Väčšina kontaminantov je zachytená obtokovým filtrom, čím sa zabraňuje nasýteniu plnoprietokového filtra.
  • dôležitá redukcia opotrebenia: Zachytenie časticových kontaminantov zabraňuje "pieskovaciemu" efektu týchto častíc na komponenty stroja.
  • zabránenie poškodeniu: Zablokovanie dynamických vôli v komponentoch je odstránené odfiltrovaním väčších častíc.
  • predĺženie životnosti stroja: Redukcia opotrebenia predlžuje životnosť stroja.
  • redukcia nákladov na opravy: Zlepšením správnej funkcie stroja sa výrazne redukujú náklady na opravy.
  • zlepšenie pôsobenia na životné prostredie: Preventívna údržba a predĺženie životnosti oleja zabraňuje znečisteniu prírodných zdrojov.

Filtračné telesá ECOFIL T-série sú vyvinuté pre čistenie mazacieho oleja v spaľovacích motoroch a iných mazacích aplikáciách. Sú vyrábané v troch veľkostiach podľa objemu nádrže, ktorá bude filtrovaná. Všetky filtračné telesá ECOFIL sú ošetrené voči korózii a testované a schválené pre pracovné tlaky do 8 bar. Potrebný redukovaný prietok oleja pre zaistenie mikrofiltrácie (max. 3 l/min pre T 35) sa dosahuje otvorom na strane výstupu filtračného telesa prirodzeným vnútorným odporom vložky filtra. Následkom je ovplyvnenie tlaku oleja. Dve nepriepustné hrany na dne filtračného lôžka zabraňujú, aby sa ani malé množstvo oleja nevyhlo filtrácii. Filtračné telesá sú vybavené oceľovým upevňovacím držiakom pre hladké upevnenie na horizontálne aj vertikálne povrchy.

Normálny prietok 1,0 l /min.
Filtračná schopnosť 1-5 µm
Maximálna teplota oleja 80 °C
Max. objem nádrže 250 litrov
Viskozita vstupného oleja 9 - 220 cSt
Prevádz. tlak / skúš. tlak 5 / 8 bar
Hydraulické prípoje vstup závit 1/4"
  výstup závit 1/4"
Vonkajšie rozmery ø 122 x 312 mm
Hmotnosť 3,23 kg
Filtračná vložka 101
Materiál oceľ
Normálny prietok 2,0 l / min.
Filtračná schopnosť 1-5 µm
Maximálna teplota oleja 80 °C
Max. objem nádrže 500 litrov
Viskozita vstupného oleja 9 - 220 cSt
Prevádz. tlak / skúš. tlak 5 / 8 bar
Hydraulické prípoje vstup závit 1/4"
výstup závit 1/4"
Vonkajšie rozmery ø 159,5 x 308,5 mm
Hmotnosť 3,23 kg
Filtračná vložka 201
Materiál hliník
Normálny prietok 3,0 l / min.
Filtračná schopnosť 1-5 µm
Maximálna teplota oleja 80°C
Max. objem nádrže 1200 litrov
Viskozita vstupného oleja 9 - 220 cSt
Prevádz. tlak / skúš. tlak 5 / 8 bar
Hydraulické prípoje vstup závit 1/4"
výstup závit 1/4"
Vonkajšie rozmery ø 212 x 312 mm
Hmotnosť 4,07 kg
Filtračná vložka 351
Materiál hlíník

Filtračné teleso ECOFIL je testované a schválené pre pracovné tlaky do 315 bar a sú v súlade s predpismi EÚ. Systémy série H nepotrebujú čerpadlo ani motor. Sú inštalované do obtoku hlavného hydraulického obvodu s prevádzkovým tlakom medzi 8 a 350 bar. Všetky telesá série H sú vybavené upevňovacou konzolou pre pripevnenie na vertikálnu alebo horizontálnu plochu. Aby sa získali podmienky pre mikroskopickú hĺbkovú filtráciu (konštantný nízky tlak a konštantný prietok), je filtračné teleso vybavené ventilom regulácie prietoku. Zabudovaný poistný ventil zabraňuje nárastu tlaku. 

Poistný ventil sa otvorí pri tlaku 6 bar a olej tak preteká priamo do vratnej vetvy bez prechodu cez filtračnú vložku. Tlakomer indikuje potrebu výmeny vložky ako funkciu proti tlaku, spôsobeného progresívnym nasýtením filtračnej vložky. Tlakomer je ďalej nevyhnutý na zoradenie  správnej polohy uzatváracieho ventilu, ktorý je umiestnený na vstupe do telesa filtra za účelom nastavenia max. tlaku vo filtračnom telese.

Normálny prietok 1,0 l /min.
Filtračná schopnosť 1-3 µm
Maximálna teplota oleja 80 °C
Max. objem nádrže 250 litrov
Viskozita vstupného oleja 9 - 220 cSt
Prevádz. tlak / skúš. tlak 5 / 8 bar
Hydraulické prípoje vstup závit 3/8"
výstup závit 3/8"
Vonkajšie rozmery ø 122 x 312 mm
Hmotnosť 4,66 kg
Filtračná vložka H101
Materiál oceľ
Normálny prietok 2,0 l /min.
Filtračná schopnosť 1-3 µm
Maximálna teplota oleja 80 °C
Max. objem nádrže 500 litrov
Viskozita vstupného oleja 9 - 220 cSt
Prevádz. tlak / skúš. tlak 5 / 8 bar
Hydraulické prípoje vstup závit 3/8"
výstup závit 3/8"
Vonkajšie rozmery ø 159,5 x 308,5 mm
Hmotnosť 3,97 kg
Filtračná vložka H201
Materiál hliník
Normálny prietok 3,0 l /min.
Filtračná schopnosť 1-3 µm
Maximálna teplota oleja 80 °C
Max. objem nádrže 1200 litrov
Viskozita vstupného oleja 9 - 220 cSt
Prevádz. tlak / skúš. tlak 5 / 8 bar
Hydraulické prípoje vstup závit 3/8"
výstup závit 3/8"
Vonkajšie rozmery ø 212 x 306,5 mm
Hmotnosť 4,36 kg
Filtračná vložka H351
Materiál hliník

Určené na filtráciu vysokotlakových chladiacich kompresorových systémov. Filtračné teleso C – série má povrchovú úpravu, ktorá ho dostatočne chráni proti korózii aj v tých najťažších podmienkach. Z dôvodu prítomnosti freónov alebo amoniaku v chladiacich kompresoroch, filtračné telesá pre chladiace aplikácie, sú konštruované tak aby sa zabránilo priesakom chladiaceho obvodu.

Normálny prietok 3 l /min.
Filtračná schopnosť 3 µm
Maximálna teplota oleja 180 °C
Viskozita vstupného oleja 9 - 220 cSt
Prevádz. tlak / skúš. tlak 35 bar
Hydraulické prípoje vstup závit 1/4"
výstup závit 1/4"
Vonkajšie rozmery ø 254 x 249 mm
Hmotnosť 22,5 kg

Filtračné zariadenie ECOMIL je určené na jemnú filtráciu rezných, brúsnych, hydraulických, mazacích, chladiacich i prípadne iných druhov olejov pomocou alternatívnych typov filtračných elementov (sviečok)