Na predĺženie životnosti komponentu a periódy výmeny oleja potrebujete viac než len štandardný olej a filter.

Motory vyrábané od roku 2009 spĺňajú prísnejšie emisné štandardy, zati aľ čo pracujú pri vyšších teplotách so značne vyššou kontamináciou oleja. Štandardné filtre v systéme sú plnoprietokové, to znamená, že filtrujú všetok olej, ktorý do filtra vstupuje a odstaňuje mikročastice nad 25 mikrónov v jednom prietoku. Tieto fi ltre sú navrhnuté tak aby odstaňovali častice pri vysokom prietoku, čo obmedzuje ich schopnosť filtrovať mikročastice o veľkosti 1-15 mikrónov (ako napríklad sadza/karbón). Veľmi malé častice predstavujú hlavný dôvod kontaminácie spojenej s opotrebovaním motora. Navyše tieto filtre dokonca vôbec neodstraňujú vodu, vytváranú pri spaľovaní. To v konečnom dôsledku spôsobuje tvorbu kyselín v oleji, čím sa zrýchľuje úbytok účinných aditív a zvyšuje tak proces korózie v motore.

Plnoprietokové filtre samotné nedokážu udržať olej trvale čistý, obmedziť opotrebenie motora, alebo predĺžiť životnosť oleja. Vonkajšia kontaminácia vo vysokotlakových systémoch pochádza z rôznych zdrojov, ako sú napríklad aj kontaminovaný ‘nový nepoužitý olej‘, prachové časti ce prenášané vzduchom, vlhkosť vzduchu, ktorý sa do systému prirodzene dostáva cez nasávanie, tesnenie piestov, tesnenie hriadeľa, alebo dokonca pri bežnej údržbe systému. Vnútorná kontaminácia stúpa aj vplyvom samokontaminácie postupom času. Hlavné vysokotlakové filtre zachytávajú častice od 10 μm (hrúbka ľudského vlasu = 50 μm, baktéria = 2 μm) a má obmedzenú schopnosť odstaňovať vodu a veľké množstvo menších mikročastíc a tým dochádza k opotrebeniu kovov. Časom sa ti eto časti ce kumulujú a vytvárajú abrazívny efekt v systéme. V spojení s prítomnosťou vody a tvorbou kyselín, je systém vystavený zrýchlenej erózii, brúsnemu a adhezívnemu opotrebeniu, kavitácii, únave, oxidácii, formovaniu gumoviny a kalu, čo znižuje životnosť a efektivitu komponentu a tak časom dojde k fatálnemu zlyhaniu. Bez odstraňovania vody a najmenších, plnoprietokové fi ltre nedokážu udržať olej dôkladne čistý.

Prídavná filtrácia má schopnosť čistiť olej pri nízkom prietoku, zachytiť častice s veľkosťou už od 1μm, pomocou presného viacvrstvového filtra s axiálnym prúdením cez celulózovú vložku. Vložka odstaňuje veľmi malé častice a vodu, ktoré bežné filtre nezachytia. Filtrácia má štyri fázy a filtračné vložky sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky spojené s novou generáciou motorov. Sú vybavené sofistikovaným systémom kontroly úrovne kontaminácie, zahrňujúc všetky typy recirkulácií výfukových plynov (EGR), filtrácií sadzí vznetového motora (DPF) a ACERT technológie. Schopnosť efektívne pracovať v týchto vysoko kontaminovaných motoroch, Ecofil filtračné elementy predstavujú veľkú výhodu aj v motoroch vyrobených pred rokom 2010.

V hydraulických a iných vysokotlakových systémoch, sú vložky navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky proporcionálnych ventilov na vysokú čistotu oleja, potrebnú pre presnosť a stabilitu, presné polohovanie, dobrú rýchlosť a kontrolu akcelerácie.