Čistota oleja je trvalo ovplyvnená rôznymi faktormi, vznikajúcimi vo vnútri a mimo stroja, kde najdôležitejšie sú nerozpustné častice (kov, piesok, vlákna, guma, plasty) a voda.

Kontaminácia oleja pevnými časticami

Určité množstvo kovových častíc, piesku a prachu, gumy, plastov, atď. je stále prítomné v oleji, dokonca aj v novom a ďalšia kontaminácia sa pridáva v okruhu vzduchovým filtrom alebo počas údržby. Vo funkcii k rozmerom a ich povahe tieto častice majú niekoľko negatívnych vplyvov na normálnu funkciu stroja a životnosť oleja. Najväčšie častice môžu byť dôvodom pre nefunkčnosť stroja, dokonca aj pre úplné vyradenie stroja z prevádzky. Bez ohľadu na aplikáciu, olej môže spĺňať svoju funkciu ak je dostatočne čistý a všetky aditíva sú prítomné.

Kontaminácia ako dôsledok opotrebenia

Väčšie častice sa zachytávajú medzi pohyblivými povrchmi a prekážajú pohybu komponentu. Procesy opotrebenia rozdeľujeme na tieto základné druhy:

 

Adhezívne opotrebenie

je charakterizované rozrušovaním povrchu, ako výsledok porušovania mikrospojov, ktoré vznikajú interakciou medzi dotýkajúcimi povrchmi. Extrémnym prípadom adhézneho opotrebenia je zadieranie. Typickým prípadom takého opotrebenia sú klzné uloženia.

Abrazívne opotrebenie

je charakterizované oddeľovaním častíc materiálu z funkčného povrchu ryhovacím účinkom tvrdého drsného povrchu druhého telesa, alebo účinkom abrazívnych častíc. Typickým príkladom abrazívneho opotrebenia je opotrebenie radličiek kultivátorov, opotrebenie čapu, oka článku pásového podvozku a podobne.

Erozívne opotrebenie

je charakterizované poškodzovaním funkčného povrchu časticami unášanými prúdom kvapaliny alebo prúdom plynu. Typickým príkladom erozívneho opotrebenia je opotrebenie obežných kolies čerpadiel, opotrebenie cyklónov, lopatiek

Kavitačné opotrebenie

vyvoláva poškodzovanie povrchu súčiastok v oblasti zanikania kavitačných dutín. Kavitačné dutiny vznikajú pri náhlom poklese tlaku v kvapaline zmenou podmienok prúdenia. Pri zanikaní kavitačných dutín dochádza ku vzniku hydrodynamických rázov, čo spôsobuje namáhanie povrchov ktoré sú na blízku. S kavitačným opotrebením sa stretávame u súčiastok vodných turbín, čerpadiel, ale i v klzných ložiskách, v hydraulických systémoch a podobne.

Únavové opotrebenie

je charakterizované postupnou kumuláciou porúch v povrchovej  vrstve ako výsledok opakovaných stykových napätí. Typickým príkladom únavového opotrebenia sú valivé ložiská, ozubené kolesá a ďalšie.

Vibračné opotrebenie

vzniká pri vzájomnom kmitavom tangenciálnom posune funkčných povrchov pri pôsobení normálneho zaťaženia. Amplitúdy vibrácie sú zvyčajne malé. Najčastejšie sa vyskytuje v rôznych pohyblivých uloženiach.