Ďalším základným typom mechanickej filtrácie, ktorá závisí od filtračného média je filtrácia v hĺbke filtračného média.

Mechanizmus tejto filtrácie sa stáva viac komplexnejším. Dráha častice cez filter je oveľa dlhšia a kľukatejšia, čím sa dosahuje obrovská schopnosť jej zadržiavania sa vo filtri. Veľké častice sa zachytávajú na povrchových vrstvách a veľmi jemné zase na vnútorných hustejších vrstvách. Pri uniformovaných časticiach, ktoré sú približne rovnakej veľkosti sa pri tomto spôsobe filtrácie ukladajú smerom od vnútorných vrstiev až po vonkajšiu, čo je z hľadiska účinnosti filtrácie veľmi dôležitá vlastnosť. Difúzia malých častíc vplyvom skladby vnútorných vrstiev je oveľa menšia a dokážu sa vytvoriť a zadržať zhluky častíc do veľkosti 1 μm. Taktiež je treba poznamenať, že hĺbková filtrácia má za následok vyšší tlakový spád ako povrchová filtrácia. Tento princíp sa okrem kvapalín aj z vysokou viskozitou veľmi úspešne využíva aj pri filtrácii plynov.

 

Spôsob ukladania častíc pri hĺbkovom sitovaní
  1. kvapalina na vstupe do filtra
  2. nečistoty
  3. filtračné médium
  4. medzný otvor
  5. kvapalina na výstupe z filtra
Spôsob ukladania častíc pri hĺbkovej filtrácii
  1. kvapalina na vstupe do filtra
  2. nečistoty
  3. filtračné médium 
  4. medzný otvor
  5. kvapalina na výstupe z filtra