Princípy obtokovej filtrácie

Princíp tejto filtrácie je veľmi jednoduchý. Na rozdiel od normálneho plnoprietokového filtra je každý obtokový filtračný systém inštalovaný v by-passe (obtoku) olejového okruhu. Malé množstvo oleja sa odoberá z hlavného toku oleja a prechádza cez filter, za ktorým sa čistený olej vracia do rovnakého systému alebo priamo do zásobníka oleja.


Obtoková filtrácia verzus plnoprietoková filtrácia

Keďže sa plnoprietokové filtre inštalujú priamo do systému, nie sú schopné  dostatočne absorbovať kontamináciu. Aby sa udržal stroj v prevádzke, musí plnoprietokový filter, dokonca aj pri vysokom tlaku, prefiltrovať a vrátiť do systému veľké množstvo oleja. V prípade hydraulických aplikácií veľké odchýlky tlaku ešte viac zväčšujú problém. Kvôli týmto veľkým množstvám oleja pretečených  za min. a kolísaniu tlaku sa plnoprietokový olej môže čistiť iba povrchne. Mikroskopické čistenie je možné, iba ak je olej trvale filtrovaný v malých množstvách pri nízkom a konštantnom tlaku. Riešenie tohto problému poskytuje obtokový filtračný systém. Pri by-passovej inštalácii, ktorá nemá logicky žiaden vplyv na stroj, je možné nastaviť tlak oleja a prietok oleja tak, aby sa dosiahli správne podmienky pre hĺbkové čistenie oleja, a aby sa absorbovalo viac menších kontaminantov ako pri plnoprietokovom filtri.


Ako funguje by-pass filter ECOFIL?

Jedná sa o obtokovú filtráciu, tzv. by-pass filtráciu, kde znečistený olej pod tlakom vchádza do filtra cez jeho vstup a je následne filtrovaný niekoľkými typmi filtrácií, ako je uvedené na obrázku. Z filtra pritom vychádza olej zbavený mechanických nečistôt, karbónu a značného percenta vody.