Olej sa neopotrebuje... len sa znečistí

Meníte olej nie pretože chcete, ale pretože musíte. Motory a vysokotlakové hydraulické systémy, pracujú v rôznych prostrediach a sú vystavené rôznemu prevádzkovému zaťaženiu. Tomu odpovedá aj úroveň kontaminácie. Z toho dôvodu výrobcovia motorov odporúčajú vymieňať olej v určitých intervaloch.

S dostupnou možnosťou analýzy oleja sa filozofia výmeny oleja v predpísaných a odporúčaných intervaloch v posledných rokoch zmenila. Analýza vzorky oleja umožňuje pozorovať úroveň kontaminácie, stav oleja a opotrebovávanie motora. Tiež umožňuje sledovať kontamináciu, kondíciu aditív, úroveň kyslosti (TAN) a opotrebovávanie v hydraulickom systéme. Tieto postupy môžu pomôcť identifikovať problémy ešte predtým, než sa prejavia poruchou.

Výmena oleja je potrebná až keď sa olej kontaminuje, preto čím čistejší olej dokážete udržat, tým budú intervaly výmen dlhšie. Ak číslo kyslosti oleja zostane nízke, môžete dramaticky predĺžiť životnosť oleja. Viac ako 80% zlyhaní hydraulických zariadení je následkom kontaminácie oleja. Štyri hlavné príčiny opotrebovania oleja sú vlhkosť, častice nečistôt, nárast kyslosti a oxidácia - bežne sa vyskytujúce vo vysokotlakových systémoch. Efektívnym odstránením vody a mikročastíc, ktoré bežné filtre nezachytia, sa úroveň kontaminácie výrazne znižuje. Týmto sa okamžite zredukuje riziko poruchy ovládacích ventilov, odstávky zariadenia a potreby výmeny oleja. Ak koncentrácia mikročastíc a úroveň kyslosti zostanú nízke, môžete predĺžiť životnosť oleja a priamo tým zvýšiť produktivitu, ktorej výsledkom bude úspora a ochrana životného prostredia.


Princípy obtokovej filtrácie

Princíp tejto filtrácie je veľmi jednoduchý. Na rozdiel od normálneho plnoprietokového filtra je každý obtokový filtračný systém inštalovaný v by-passe (obtoku) olejového okruhu. Malé množstvo oleja sa odoberá z hlavného toku oleja a prechádza cez filter, za ktorým sa čistený olej vracia do rovnakého systému alebo priamo do zásobníka oleja.


Obtoková filtrácia verzus plnoprietoková filtrácia

Keďže sa plnoprietokové filtre inštalujú priamo do systému, nie sú schopné  dostatočne absorbovať kontamináciu. Aby sa udržal stroj v prevádzke, musí plnoprietokový filter, dokonca aj pri vysokom tlaku, prefiltrovať a vrátiť do systému veľké množstvo oleja. V prípade hydraulických aplikácií veľké odchýlky tlaku ešte viac zväčšujú problém. Kvôli týmto veľkým množstvám oleja pretečených  za min. a kolísaniu tlaku sa plnoprietokový olej môže čistiť iba povrchne. Mikroskopické čistenie je možné, iba ak je olej trvale filtrovaný v malých množstvách pri nízkom a konštantnom tlaku. Riešenie tohto problému poskytuje obtokový filtračný systém. Pri by-passovej inštalácii, ktorá nemá logicky žiaden vplyv na stroj, je možné nastaviť tlak oleja a prietok oleja tak, aby sa dosiahli správne podmienky pre hĺbkové čistenie oleja, a aby sa absorbovalo viac menších kontaminantov ako pri plnoprietokovom filtri.


Ako funguje by-pass filter ECOFIL?

Jedná sa o obtokovú filtráciu, tzv. by-pass filtráciu, kde znečistený olej pod tlakom vchádza do filtra cez jeho vstup a je následne filtrovaný niekoľkými typmi filtrácií, ako je uvedené na obrázku. Z filtra pritom vychádza olej zbavený mechanických nečistôt, karbónu a značného percenta vody.

NAS 1638 10 9 8 7 6 5 4 3
  ISO 4406 21/19/16 20/18/15 19/17/14 18/16/13 17/15/12 16/14/11 15/13/10 14/12/9
13 24/22/19 2,0 3,0 4 6,0 7 8,0 >10 >10
12 23/21/18 1,5 2,0 3,0 4 5,0 7 9,0 >10
11 22/20/17 1,3 1,6 2,0 3,0 4 5,0 7 9
10 21/19/16   1,3 1,6 2,0 3,0 4 5,0 7,0
9 20/18/15     1,3 1,6 2,0 3,0 4 5,0
8 19/17/14       1,3 1,6 2,0 3,0 4
7 18/16/13         1,3 1,6 2,0 3,0
6 17/15/12           1,3 1,6 2,0
5 16/14/11             1,3 1,6
4 15/13/10               1,4
zdroj: cjc.dk
NAS 1638 10 9 8 7 6 5 4 3
  ISO 4406 21/19/16 20/18/15 19/17/14 18/16/13 17/15/12 16/14/11 15/13/10 14/12/9
13 24/22/19 1,8 2,3 3 3,5 4,5 5,5 7 8
12 23/21/18 1,5 1,7 2,2 3 3,5 4,5 5,0 7
11 22/20/17 1,2 1,5 1,8 2,3 3 3,5 5 6
10 21/19/16   1,2 1,5 1,8 2,2 3 3,5 5,0
9 20/18/15     1,2 1,5 1,8 2,3 3 3,5
8 19/17/14       1,2 1,5 1,8 2,3 3
7 18/16/13         1,2 1,5 1,8 2,3
6 17/15/12           1,2 1,5 1,8
5 16/14/11             1,3 1,6
4 15/13/10               1,2
zdroj: cjc.dk
NAS 1638 10 9 8 7 6 5 4 3
  ISO 4406 21/19/16 20/18/15 19/17/14 18/16/13 17/15/12 16/14/11 15/13/10 14/12/9
13 24/22/19 1,6 2,0 3 3,0 3,5 4,0 5 6
12 23/21/18 1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5
11 22/20/17 1,2 1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 4 5
10 21/19/16   1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 3,0 4,0
9 20/18/15     1,2 1,5 1,7 2,0 2,5 3,0
8 19/17/14       1,2 1,5 1,7 3,0 2,5
7 18/16/13         1,2 1,5 1,7 2,0
6 17/15/12           1,2 1,5 1,7
5 16/14/11             1,3 1,6
4 15/13/10               1,2
zdroj: cjc.dk
NAS 1638 10 9 8 7 6 5 4 3
  ISO 4406 21/19/16 20/18/15 19/17/14 18/16/13 17/15/12 16/14/11 15/13/10 14/12/9
13 24/22/19 1,3 1,7 2 2,5 3 3,5 4 5
12 23/21/18 1,3 1,4 1,6 2 2,5 3 3,5 4
11 22/20/17 1,1 1,3 1,4 1,7 2 2,5 3 4
10 21/19/16   1,1 1,3 1,5 1,7 2 2,5 3,5
9 20/18/15     1,1 1,3 1,5 1,7 2 2,5
8 19/17/14       1,1 1,3 1,5 1,7 2
7 18/16/13         1,1 1,3 1,5 1,8
6 17/15/12           1,1 1,4 1,5
5 16/14/11             1,2 1,4
4 15/13/10               1,1
zdroj: cjc.dk
Obsah vody v oleji [%] Obsah vody v oleji [ppm] Predĺženie životnosti oleja
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1% 10000 2500 1300 900 625 500 400 300 200 156
0,10% 1000 250 130 90 63 50 40 30 20 16
0,050% 500 125 65 45 31 25 20 15 10 8
0,025% 260 63 33 23 16 13 10 8 5 4
0,010% 100 25 13 9 6 5 4 3 2 2
zdroj: cjc.dk

 

NAS 13 - ISO 24/22/19
Particles = 24 911 680/1 liter

NAS 12 - ISO 23/21/18
Particles = 12 455 840/1 liter

NAS 11 - ISO 22/20/17
Particles = 6 225 920/1 liter

NAS 10 - ISO 21/19/16
Particles = 3 113 960/1 liter

NAS 9 - ISO 20/18/15
Particles = 1 556 980/1 liter

New Oil

NAS 8 - ISO 19/17/14
Particles = 778 490/1 liter

NAS 7 - ISO 18/16/13
Particles = 389 240/1 liter

NAS 6 - ISO 17/15/12
Particles = 194 620/1 liter

NAS 5 - ISO 16/14/11
Particles = 97 310/1 liter

NAS 4 - ISO 15/13/10
Particles = 48 640/1 liter

Oil by Ecofil

NAS 3 - ISO 14/12/9
Particles = 24 320/1 liter

NAS 2 - ISO 13/11/8
Particles = 12 170/1 liter

Čistota oleja je trvalo ovplyvnená rôznymi faktormi, vznikajúcimi vo vnútri a mimo stroja, kde najdôležitejšie sú nerozpustné častice (kov, piesok, vlákna, guma, plasty) a voda.

Filtrácia je metóda na oddeľovanie nerozpustných tuhých látok od kvapalín alebo plynov na základe rozdielnej veľkosti častíc. Suspenzia prúdi cez filter, pričom tekutina (filtrát) pretečie a filtračný zvyšok sa zachytí vo filtri.

Na predĺženie životnosti komponentu a periódy výmeny oleja potrebujete viac než len štandardný olej a filter.

Povrchová filtrácia je priame zachytávanie častíc na filtračnom médiu. Častice, ktoré sú väčšie ako je veľkosť otvorov alebo pórov filtračného média sa zachytia na povrchu filtra. Veľkosti týchto otvorov chránia takýmto spôsobom systém.

Ďalším základným typom mechanickej filtrácie, ktorá závisí od filtračného média je filtrácia v hĺbke filtračného média.

Filtre sú konštruované pre potreby odstránenia jednotlivých kontaminantov z kvapaliny alebo iných nosných médií. My sa zaoberáme hlavne filtráciou kvapalín a ich analýzami. Množstvo a veľkosť zachytených častíc pri prietoku kvapaliny cez filtre nám  stanovuje pomocou testu účinnosti filtra.