ECOFIL, spol. s.r.o.

Okružná 6001
071 01  Michalovce
Slovenská republika

 +421 56 644 17 32
info(at)ecofil.sk

Bank account:

Všeobecná úverová banka, a.s.
č.ú.: 9204552/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0000 0920 4552
SWIFT CODE: SUBASKBX

Billing information:

IČO: 00617334
DIČ: 2020497171
IČ DPH: SK2020497171